อยากรู้ไหมว่า “บรรณารักษ์” ทำอะไรบ้าง ??

พักนี้มีการรับสมัครอาสาเป็นบรรณารักษ์  น้องหลายๆ คนยังไม่รู้ว่า บทบาทหน้าที่ของบรรณารักษ์มีอะไรบ้าง  รวมทั้งบรรณารักษ์นั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ในวันนี้เราจะมาดูกันค่ะ

 

ภาพจาก  gotoknow.org

ภาพจาก gotoknow.org


1. Public service librarians

บรรณารักษ์ที่ให้บริการทั่วไปในห้องสมุด เช่น บรรณารักษ์บริเวณจุดยืม คืน เป็นบรรณารักษ์ที่คอยจัดเก็บหนังสือ สรุปง่ายๆ ว่าเป็นบรรณารักษ์ที่ให้บริการโดยทั่วๆ ไปในห้องสมุด


2. Reference or research librarians

บรรณารักษ์ที่ช่วยการค้นคว้าและอ้างอิง บรรณารักษ์กลุ่มนี้จะคอยนั่งในจุดบริการสอบถามข้อมูลต่างๆ รวมถึงช่วยในการสืบค้นข้อมูล และรวบรวมบรรณานุกรมให้กับผู้ที่ต้องการทำงานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาข้อมูลที่ตนเองสนใจ เรียกได้ว่าเป็นบรรณารักษ์ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องการสืบค้น และสอบถามข้อมูล

3. Technical service librarians
บรรณารักษ์ที่ให้บริการด้านเทคนิค เนื่องจากบรรณารักษ์กลุ่มนี้จะทำงานด้านเทคนิดอย่างเดียวเช่น การจัดหมวดหมู่หนังสือ (Catalog) ต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงการซ่อมแซมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุดด้วย

4. Collections development librarians
บรรณารักษ์ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ หรือเราเรียกง่ายๆ ว่าบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหา มีหน้าที่คัดสรรทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ที่น่าสนใจและตรงกับนโยบายของห้องสมุดเข้าห้องสมุด

ภาพจาก writer.dek-d.com

ภาพจาก writer.dek-d.com

5. Archivists
เป็นบรรณารักษ์เฉพาะทางมีความรู้ และเข้าใจในเหตุการณ์และเอกสารฉบับเก่าแก่ เป็นบรรณารักษ์ที่คุมเรื่องเอกสารหายากและเก่าแก่ เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศที่หายากของชุมชนนั้นๆ เป็นหลัก


6. Systems Librarians
บรรณารักษ์ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ดูแลระบบห้องสมุด ทั้งฐานข้อมูลห้องสมุด ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ หรือระบบควบคุมสมาชิก บรรณารักษ์กลุ่มนี้จะดูแลเรื่องเครื่องมือไฮเทคของห้องสมุด เป็นบรรณารักษ์ด้านไอที

7. Electronic Resources Librarians
บรรณารักษ์ที่ควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะคล้ายๆ กับ Systems Librarians แต่จะดูแลเฉพาะเรื่องสารสนเทศอย่างเดียว ไม่ยุ่งกับโปรแกรมด้านไอที
สรุปคือ เป็นบรรณารักษ์ที่ดูแลข้อมูลในเว็บ หรือในฐานข้อมูล

 

8. School Librarians, Teacher

บรรณารักษ์ด้านการศึกษา ซึ่งแบ่งแยกออกมาได้อีกเป็น อาจารย์ด้านบรรณารักษ์ นักวิจัยบรรณารักษ์ ฯลฯ สรุปว่าเป็นบรรณารักษ์ที่อยู่สายวิชาการ

 

ภาพจาก manager.co.th

ภาพจาก manager.co.th

ในการทำงานจริงนั้น บางห้องสมุดอาจจะใช้บรรณารักษ์ 1 คน ต่อ 1 งาน  แต่บางที่อาจเป็นในรูปแบบที่ว่า  บรรณารักษ์ 1 คน ต่อหลายงาน  แล้วแต่ระบบการจัดการของห้องสมุดแต่ละแห่งต่างๆ กันไปค่ะ

 


Be Sociable, Share!