ในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของเรานั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยที่บางครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง เราเองต่างก็ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ และในบางคราเมื่อเห็นใคร ตกทุกข์ได้ยาก เราก็อยากจะเป็นผู้ช่วยเหลือ เมื่อเราสามารถจะหยิบยื่นน้ำใจให้เขาเหล่านั้นได้
และนี่ก็คือที่มาของโครงการ “พิกัดน้ำใจ” สื่อกลางเชื่อมโยง ความ ต้องการของผู้เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ และผู้มีจิตอาสาที่อยากจะเป็นผู้ให้ มุ่งหมายสร้างชุมชนของการให้และการรับที่โปร่งใส ส่งเสริมให้คนในสังคม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ทั้งด้านแรงงาน เวลา หรือ สิ่งของ

“พิกัดน้ำใจ” มีจุดเริ่มต้นจากภาวะน้ำท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 ซึ่งมหาอุทกภัยครั้งนั้น ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้คน เป็นจำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบ สร้างความเสียหายมากมายในวงกว้าง โดยระหว่างนั้นทางคณะผู้จัดทำได้เกิดแนวความคิดว่า ในฐานะคนไทยกลุ่มหนึ่ง น่าจะมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้เดือดร้อนในครั้งนี้ ซึ่งในตอนแรกเรามีความคิดจัดตั้งงบประมาณ เพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือ ทว่าเมื่อได้พิจารณาถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการบริจาคดังกล่าวว่า คงจะเป็นการช่วยเหลือแค่เพียงระยะสั้น และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวแต่อย่างใด จึงเกิดข้อสรุปใหม่ขึ้นมาว่า น่าจะนำงบประมาณดังกล่าวมาใช้ เพื่อการ พัฒนาสิ่งที่จะก่อประโยชน์ต่อสังคม ในวงกว้าง และเกิดผลดีต่อเนื่องในระยะยาว

ด้วยความคิดที่ว่า การให้ หรือช่วยคนอื่นนั้นสามารถที่จะทำได้บ่อยๆ และทุกวัน เหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงภัยพิบัติครั้งใหญ่ๆ เท่านั้น แท้จริงแล้วความเดือดร้อนเกิดขึ้นได้ในทุกที่ ทุกเวลา เป็นไปได้หลายรูปแบบ และมีขนาดแตกต่างกันไป ส่วนมากความเดือดร้อนที่ได้รับความช่วยเหลือจากสังคม อย่างท่วมท้นมักเป็นเรื่องของภัยพิบัติร้ายแรง ซึ่งได้รับการประชาสัมพันธ์จากสื่อหลักอยู่เสมอ ทว่ายังมีเหตุการณ์อื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่ขาดความช่วยเหลือ เนื่องจากไม่ได้รับการประสัมพันธ์

นอกจากนี้การช่วยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นการช่วยที่ยิ่งใหญ่ แค่การช่วยเล็กๆ น้อยๆ แต่สามารถตอบโจทย์ให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง แค่นี้ก็สามารถเติมเต็มสิ่งที่ อยู่ในใจของเราทุกคนได้แล้ว เพราะโดยธรรมชาติ เราทุกคนอยากเป็นคนดี อยากช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้ว โครงการ “พิกัดน้ำใจ” จะเป็นจุดเริ่มต้น ที่เราสามารถเข้า มาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยังหวังอีกด้วยว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในวันนี้ อาจเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไปด้วยเช่นเดียวกัน

ด้วยรูปแบบของการใช้พิกัดบนแผนที่เพื่อเป็นสื่อกลางในการร้องขอและให้ความช่วยเหลือ จะทำให้เกิดความชัดเจนสามารถระบุสถานที่เกิดเหตุ ทั้งยังมีแผนที่นำทาง ให้ความช่วยเหลือไปสู่จุดเกิดเหตุได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยกระบวนการทุกอย่างที่ทำผ่านเว็บไซด์พิกัดน้ำใจ จะกระจายข้อมูล ผ่านโซเชียลมีเดีย (ทางเฟสบุ๊ค) ได้ อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้เกิดการเผยแพร่ให้ความความช่วยเหลือในวงกว้าง ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยตามเจตนารมย์ที่ตั้งไว้

“พิกัดน้ำใจ” ส่งพิกัด ส่งน้ำใจ พึ่งพาอาศัย รวมใจอาสา
Be Sociable, Share!